Standardpriser.dk

Standardpriser.dk bruges af alle større bilimportører i Danmark til at kalkulere priser på nye biler og ekstraudstyr. Når priserne er oprettet på hjemmesiden, stilles de automatisk til rådighed for de relevante myndigheder og for importørens samarbejdspartnere som f.eks. leasingselskaber. Der udveksles aldrig prisdata importørerne imellem.

Standardpriser.dk er et website udviklet af DBI IT for at lette importørvirksomhedernes arbejde med at oprette køretøjer i SKAT's digitale motorregister, DMR.

Ved at indsamle tekniske data automatisk fra fabrikker og importører minimerer standardpriser.dk det manuelle arbejde med at forberede køretøjsoplysninger og videreformidle disse til de relevante myndigheder, forhandlere og øvrige samarbejdspartnere.

Standardpriser.dk er udelukkende til brug for officielle importører af køretøjer, som har behov for at kommunikere elektronisk med DMR.

Ønsker du at vide mere, kontakt da DBI IT enten telefonisk på +45 70 22 99 20 eller pr. e-mail.

Gå til www.standardpriser.dk